Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunț ședința de supraofertare a bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL

ADIVASDO PROD IMPEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, CUI 17677305, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/570/2005, aflată în procedura simplificată de insolvență, în dosarul nr. 2038/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, respectiv conform Deciziei civile nr. 582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a3, anunță VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTĂ, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.09.2021, a bunurilor mobile la prețul de pornire de 3.500 lei inclusiv TVA (2.941,18 lei exclusiv TVA):

Nr. crtDenumire bunuri mobile
1CENTRALA TERMICA marca VIADRUS, putere 32 kw, an 2006 *Asupra bunului a fost instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei din data de 02.03.2017 și menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală
2BETONIERA PROFESIONALA LIMEX, tip 16S LS, 700W, AN 2011
3GRUP ELECTROGEN 10 kva HONDA, tip H 10000
4APARAT AER CONDITIONAT ACSON, monosplit, model ASLC25CR ACPOA
5MOTOCOSITOARE FS 310 STIHL, 1,9 CP
6MOTOCOSITOARE FS 310 STIHL, 1,9 CP
7MOTOFOARFECA DE TUNS GARD VIU, HS 81 T 75 cm, model M24
8MOTOFIERASTRAU STIHL MS 181, an 2011
9MASINA DE FABRICAT BOLTARI, an 2006 *Asupra bunului a fost instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei din data de 02.03.2017 și menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală
10CIOCAN ROTOPERCUTOR HILTI TE 905 AVR, AN 2012
11CIOCAN ROTOPERCUTOR HILTI 805 AVR, AN 2012
12FREZA LEMN CU MOTOR SI TABLOU DE SIGURANTA, an 2014
13MASINA DE RINDELUIT CU MOTOR MONOFAZIC, an 2014
14MASA CIRCULAR CU PANZA MONOFAZAT, an 2014
15GENERATOR SUDURA TRIFAZIC, an 2006

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cote TVA de 19%.

Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 3.500 lei inclusiv TVA (conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.09.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 3562/17.09.2021).

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final.

Supraofertele se vor depune în plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu primirea numărului de înregistrare al supraofertei, cel mai târziu până la data de 24.09.2021 ora 16.00, fiind  însoțite în mod obligatoriu de dovada achitării în contul unic de insolvență a garanției de participare în valoare de 10% din prețul oferit de supraofertant.

Participarea la ședința de supraofertare este condiționată de depunerea garanției de participare în valoare de 10%  din prețul oferit de supraofertant în contul unic de insolvenţă al Adivasdo Prod Impex SRL (CUI 17677305) – cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, deschis la Banca Transilvania SA și a actelor de identificare ale ofertantului până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Ședinta de supraofertare va avea loc în data de 27.09.2021, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează.

Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixate în acest scop și până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Invităm ofertantul persoana fizică Bule B. A. să participe la ședința de supraofertare din data de 27.09.2021 ora 14:00.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.