Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunt publicitar, vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta, Cromatic Doll SRL

Debitorul SC Cromatic Doll SRL cu sediul în București, str. Sos. Ștefan Cel Mare, nr. 236, bl. 59B1, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J40/7160/2010, având cod fiscal nr. 3714357, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. : 31513/3/2012 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare prin negociere directă cu pas de supraofertă de 10% din prețul de vânzare:

 -Teren intravilan

Proprietate înscrisă în CF 306106 Arad, Imobil număr cadastral 338708/UTA Arad, Suprafață teren 2.500 m2

-Teren extravilan

Proprietate înscrisă în CF 306105 Arad, Imobil număr cadastral 338710/UTA Arad, Suprafață teren 2.500 m2

Pretul nu este afectat de TVA

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * terenuri * descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 2529 din data de 13.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.31513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.

        Preţul negociat în condițiile art. 118 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței între SC Cromatic Doll SRL prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL și  persoana fizica Sebastian Liviu Dan este în sumă de 100.000,00 lei pentru ambele suprafete de teren.

Negocierea directă cu pas de supraoferta va avea loc în localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timis în data de 04.07.2016 orele 15:00.

Participarea la negocierea directa cu pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă, până la data de 04.07.2016 orele 12,00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de cumparare care sa respecte pasul de supraofertare și să achiziționeze caietului de sarcini in suma de 1000.00 lei.

Nr. cont RO70CARP026001047073RO01 deschis la Banca Carpatica Suc.Dr.Tr.Severin.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de negociere directa la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege

          Relaţii la sediiile lichidatorului judiciar mentionate anterior, telefon 0745267676, 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.