Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunț de vânzare prin negociere directă – proprietate imobiliară AGN Business Center SRL

AGN BUSINESS CENTER SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, având cod unic de înregistrare RO 29522673, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunță încheierea procedurii de negociere directă cu cumpărătorul identificat Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest, cu sediul în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, județul Timiș, având cod de identificare fiscală RO 11354496, pentru achiziția în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11, la prețul de 4.900.000 EUR, având în vedere aprobarea de către Adunarea Generală a Creditorilor din data de 21.01.2022 a ofertei de cumpărare prin negociere directă nr. 1076/14.01.2022 formulată de Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest, respectiv a Regulamentului de vânzare prin negociere directă pentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL.

Astfel, notificăm ofertantul final Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii Vest cu privire la obligația achitării prețului aprobat de 4.900.000 EUR (la cursul BNR din data efectuării plăţii) în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA, până la ora 17:00 din ultima zi a termenului de plată prevăzut 25.02.2022.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil să îl anunţe pe lichidatorul judiciar cu 3 zile înainte de ultima zi a termenului de plată, acesta fiind termen de decădere.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0755.732.233; 0752.286.086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.