Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunt privind anularea licitației publice din 22.09.2021, ora 11:00 Alexa Total Instal SRL

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, având CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, prin prezenta

ANUNȚĂ

anularea licitației publice din data de 22.09.2021, ora 11:00, organizatăla biroul din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș,în vederea valorificării bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 18.700 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 29.09.2021, ora 11:00, iar în cazul în care bunul imobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 06.10.2021, ora 11:00, respectiv în data de 13.10.2021, ora 11:00.

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu George