Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunt inchiriere Tehnosoft SRL

ANUNT INCHIRIERE

         Debitorul Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Calea Dudasului, nr.49, jud.Mehedinţi, CIF:15331886, J25/131/2003, aflata  în procedură de faliment în dosar nr. 5237/101/2015 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL inchirieaza in tot sau in parte:

Proprietate imobiliara de tip industrial nr. cadastral 5075/C1, C2, C3, C4, C5, situata in Dr.Tr.Severin, str.Calea Dudasului nr.49, jud.Mehedinti in suma de 85.670,00 EURO (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) exclusiv TVA, formată din:

-Dormitoare Su=321,37 mp,Cămin nefamiliști (Birouri) Su=194,70 mp, Hală sortare, centrală, depozit Su=1.418,97 mp, Alei betonate Su=1.090,97 mp, Platformă betonată Su=270,34 mp

Invităm toate persoanele interesate de inchirierea in tot sau in parte a bunului imobil descris anterior să depună oferte de până la data de 30.07.2020 orele 16,00 la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi sau pe adresa de email office@consultant-insolventa.ro.

Ofertele de inchiriere in tot sau in parte a bunului imobil Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului, nr. 49, judeţul Mehedinţi trebuie sa cuprinda suma oferita, perioada de timp pentru care se solicita inchirierea precum si scopul inchirierii.

         Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.