Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunț – anulare licitații publice

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului EXARD SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. Sibiu, având CUI RO 797161, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991, confirmat prin Sentința civilă nr. 498/2022 din data de 07.12.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, anunță ANULAREA licitațiilor publice organizate în data de 03.07.2023 ora 13:00, 10.07.2023 ora 13:00, 17.07.2023 ora 13:00, 24.07.2023 ora 13:00, respectiv în data de 31.07.2023 ora 13:00, la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în vederea vânzării bunului mobil mașină de debitat cu jet de apă, model Easyline 2040, seria 6096, an de fabricație 2012, din averea debitorului Exard SRL.

Conform înscrisurilor identificate ulterior efectuării procedurii de inventariere a bunurilor amplasate în incinta proprietății imobiliare situate în Orașul Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu (fostul sediul social al Exard SRL) și evaluării acestora, s-a constatat faptul că, bunul mobil reprezentând mașină de debitat cu jet de apă nu se află în proprietatea societății debitoare Exard SRL, fiind vândut la data de 20.12.2019.

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George