Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

ANUNȚ ANGAJARE INGINER TOPOMETRIST din data de 19.06.2023

Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI:38704372, RFO II nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Tecnogreen SRL, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, camera 2, sc. 1, et. Subsol, ap.3, jud. Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, conform Sentintei nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, în temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza inginer topometrist care sa efectueze procedurile de identificare, masurare, intabulare si inscriere in Cartea Funciara a bunurilor imobile terenuri extravilan in suprafata de aproximativ 198.195 mp, localizate in Comuna Ianca, jud. Olt, existente in patrimoniul debitoarei SC Tecnogreen SRL.  

Mentionam faptul ca debitoarea SC Tecnogreen SRL, detine Contracte de vanzare cumparare in forma autentica incheiate in perioada 2003-2004 pentru bunurile imobile ce se doresc a fi identificate, masurate, intabulate si inscrise in Cartea Funciara.

Lichidator judiciar precizează faptul că ofertele cu privire la efectuarea procedurilor de intabulare si inscriere in Cartea Funciara trebuie să cuprindă:

-onorariul solicitat pentru efectuarea procedurilor de intabulare si inscriere in Cartea Funciara (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite și contribuții);

-perioada de timp de efectuare a procedurile de evaluare din momentul desemnarii.

Ofertele pot fi transmise pe fax 0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți, până la data de 19.06.2023 orele 1200.