Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Antoni Gina – licitatie publica

Debitorul SC Antoni Gina Com SRL – în faliment, cu sediul în localitatea Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Aleea Sulfinei, nr. 3, bl. V8, ap. 7, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 27173615, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/217/2010, aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3382/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare urmatorul bun mobil:

 

  • AUTOTURISM SEAT IBIZA, MH-10-TON (accidentat) – deseu de fier, pornind de la pretul de 0,40 lei/kg.

 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 14.11.2018 orele 1300.

 

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul ofertat, cu cel putin 2 (doua) ore inainte de ora licitatiei.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

         

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.