Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren extravilan arabil

Debitorul SC Shop Augusta SRL cu sediul social in localitatea Cervenita, nr. 109, comuna Prunisor, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 24543560, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/703/2008, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 9751/101/2013 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales in Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare la un pret diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

-Bunul imobil *teren extravilan arabil* situat in extravilanul comunei Prunisor, judetul Mehedinti, carte funciara 50036, numar cadastral 50036, in suprafata de 2.098 mp, la un pret de pornire al licitatiei de 345,00 euro ce se vor achita in lei la cursul BNR din ziua platii.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea pana la inceperea licitatiei a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini.

Relatii suplimentare la telefoanele 0752819051, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.