Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren-constructii Bratianu

Bunul imobil aflat in garantia creditorului BCR SA cu rangul I*Teren+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, județul Mehedinți, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 mp.* la pretul de pornire a licitatiei de 1.486.000,00 lei echivalentul a 339.000,00 euro. Valoarea nu include T.V.A. Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.