Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teren + constructie Cooperativa Drobeta

Debitorul Cooperativa de Consum Drobeta Turnu Severin Societate Cooperativa de Gradul I, societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Horaţiu nr. 2B, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului C25/6/2005, cod indentificare fiscală C.U.I. 1605515, în dosar nr. 6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL scoate la vânzare urmatorul bun imobil proprietate imobiliara compusa din:

 

          * Teren intravilan, S = 183 mp, avand numar cadastral 14 (TERENUL apartine STATULUI ROMAN si este dat debitoarei in folosinta vesnica) si spaţiu comercial, Sc = 129,60 mp; Su = 112,86 mp, avand numar cadastral 14/S-C – situata in sat Mălărișca, comuna Podeni, jud. Mehedinţi* la pretul de 12.200,00 LEI, pret neafectat de TVA. 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 20.07.2020 orele 1400.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, il reprezinta Sentinta nr. 73 din data de 14.09.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 100 lei cu cel puțin  o (una) zi înainte de ora licitației.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100088777306.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

         

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.