Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Teava trasa fara sudura 48/8 189 m SC Ferrodur SRL

 

Debitorul SC Ferrodur SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Mun. Timişoara, str. Aleea Viilor, nr. 24, camera 10, judeţul Timiş, CUI 8198540, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/185/1996, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George, scoate la vânzare *stocul de marfă – Ţeavă trasă fără sudură 48/8, 189 m*, la preţul de pornire al licitaţiei de 4.390 lei. Valoarea nu include TVA.

Licitaţia va avea loc în Mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14judeţul Timiş, în data de 17.07.2015 orele 11:00.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Banca Transilvania în contul unic de insolvenţă IBAN RO04BTRLRONCRT0287248401 al debitorului SC Ferrodur SRL, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini în sumă de 50 lei.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0745267676, 0256220827 sau la sediul lichidatorului judiciar din loc. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș.