Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Spatiu industrial Constructii Feroviare

Debitorul SC Construcții Feroviare Turnu Severin SA cu sediul social în Dr.Tr.Severin, str.Merilor, nr.16, jud.Mehedinţi, CIF:10471293, J25/160/1998, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, scoate la vânzare:

-Proprietatea imobiliară * Spațiu industrial – situat în Dr.Tr.Severin, str.Merilor, nr.16, jud.Mehedinți, compus din:

„atelier mecanic” – Sutilă=98mp; Sconstruită=125mp; Scd=125mp;

-„magazie metalică (atelier tâmplărie)” – Sutilă=49mp; Sconstruită=62mp; Scd=62mp;

– „Șopron”- Sutilă=52mp; Sconstruită=60mp; Scd=60mp;

– „Șopron”- Sutilă=38mp; Sconstruită=43mp; Scd=43mp;

– „Șopron”- Sutilă=78mp; Sconstruită=90mp; Scd=90mp;

– „depozit ulei” – Sutilă=488mp; Sconstruită=630mp; Scd=630mp;

– „dormitoare” – Sutilă=190mp; Sconstruită=238mp; Scd=238mp;

-„centrală termică” – Sutilă=104mp; Sconstruită=103mp; Scd=103mp;

-„rampă beton” – Sutilă=37mp; Sconstruită=37mp; Scd=37mp;

-„sediu” – Sutilă=367,45mp; Sconstruită=234,32mp; Scd=468,64mp; suprafața de teren totală aferentă amplasamentului este de 8.518 mp, nr. carte funciară 50437; 50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un preţ de pornire al licitaţiei de 128.800 euro, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii (exclusiv TVA).(pret diminuat cu 30% fata de evaluare)

Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 12.08.2020 orele 13,00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea proprietătii imobiliare descrisă anterior, o reprezinta sentința nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 6919/101/2014.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul debitoarei, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399