Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Spatiu comercial Eximpart

Debitorul SC Eximpart SRL cu sediul social în localitatea în Dr. Tr. Severin, str. Aleea Celulozei, nr. 10, bl. B2, sc. 5, ap. 2, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 1621766, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/488/1992, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 6446/101/2012 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare prin negociere directă cu pas de supraofertă de 10% din prețul de vânzare:

-spațiu comercial situat intr-o clădire P+2E, cu aria construita de 187,55 m.p.(amprenta la sol), si arie construita desfasurata de 477,25 mp, arie utila 446,05 mp, proprietate imobiliară situată în localitatea Baia de Arama, str. Victoriei, nr. 21, jud. Mehedinti CF nr. 50021

             Preţul negociat în condițiile art. 118 alin.(2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței între SC Eximpart SRL prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL și  persoana fizica Margelu Speranta este în sumă de 385.000,00 lei.

Nota: terenul intravilan in suprafata de 664 m.p. nr. Cad. 49 pe care a fost edificată clădirea *spatiu comercial* este proprietatea numitului Gheorghescu Gheorghe si se valorifică la pretul de 20100,00 lei în procedura executării silite de către Biroul Executorului Guran George conform dosarului de executare nr. 8/E2013

Cele 2 (două) imobile descrise anterior se află în garanția CEC Bank SA rank I si conform hotărârii adunării creditorilor din data de 15.07.2013 aceste bunuri se valorifică împreună.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * spatiu comercial * descrisă anterior, o reprezinta sentinţei comerciale nr. 112 din data de 28.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 6446/101/2012.

Negocierea directă cu pas de supraoferta va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 30.05.2016 orele 15:00.

Participarea la negocierea directa cu pas de supraoferta este condiţionată de consemnarea la bancă, până la data de 30.05.2016 orele 14,00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de cumparare care sa respecte pasul de supraofertare și să achiziționeze caietului de sarcini.

Nr. cont RO73CARP026001034267RO01 deschis la Banca Carpatica Suc.Dr.Tr.Severin

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de negociere directa la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege

Relaţii la telefoanele: 0752819051; 0742592183 fax 0252354399 ; email : office@consultant-insolven.ro sau la sediul lichidatorului din localitatea Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.