Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Spatiu comercial – Sanitinstal Cucu

Subscrisa, SC Sanitinstal Cucu SRL cu sediul social în localitatea Drobeta Tr. Severin, str. C.D. Ionescuu, nr. 2, bl. XF12, sc. 3, et. 4, ap. 14, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 15233950, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/82/2003, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 5003/101/2013 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

– Bun imobil:

-Spatiu comercial format din 3 camere, hol, wc si pivnita, cu o Arie contruită de 63,25 mp și o Arie utilă de 47,52 mp si teren in cota indiviza, in suprafata de 36,09 mp, situat in loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 210, judetul Mehedinti, nr. topo 4503, la pretul de pornire a licitatiei de 10.050,00 euro.(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Valoarea nu include T.V.A.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * spatiu comercial * descris anterior, o reprezintă sentinţa nr. 838 din data de 07.11.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 5003/101/2013.

Licitatia va avea loc în localitatea Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 21.03.2018 orele 13,00.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, cu doua ore inainte de începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei precum și a caietului de sarcini in suma de 1000 lei.

Nr. cont:RO26 RZBR 0000 0600 0993 5150.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0752819051, 0742592183, 0252354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.