Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Vitalis Alex SRL

          

Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL cu sediul social in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Topolnitei nr. 7, bl. 1, sc. 4, ap. 12, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 11614898, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/54/1999, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 3304/101/2012 prin lichidator judiciar asociati prin contract reprezentati prin, Consultant Insolventa SPRL și YNA Consulting SPRL, scoate la vanzare la un pret diminuat cu 35% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

  • proprietate imobiliara compusa din teren in suprafata de 1254 mp situat in comuna Devesel, judetul Mehedinti, constructie in suprafata totala de 774,09 mp din care –subsolul cu 2 incaperi, hol acces si scari acces (Su=163,54 mp), parter cu 2 spatii comerciale, 5 magazii, hol 2 casa scarii, 2 intrari subsol (Su=307,63), etaj cu 2 casa scarii, magazin, hol si 3 birouri (Su=302,92 mp). si grup sanitar cu 2 incaperi in suprafata de 5,36 m.p., CF nr. 50091, Nr. CF vechi 308, Nr. Cadastral vechi 352, la pretul de 71.435,00 euro exclusiv TVA(pret ce se va plati in lei la cursul BNR din ziua platii).

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunului imobil * proprietate imobiliara compusa din teren in suprafata de 1254 mp * descrisa anterior, o reprezinta sentintei comerciale nr. 498 din data de 01.11.2012 de deschidere a procedurii de faliment pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa nr.3304/101/20112.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea la banca, pana la data inceperii licitatiei, a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire a licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Relatii la telefoanele : 0752819051, 0742592183, 0252354399. Email : office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.