Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Vildro Prod SRL imobil

Debitorul SC Vildro Prod SRL  cu sediul în Dr. Tr. Severin str. Numa Pompiliu, nr. 30, judeţul Mehedinţi, înregistrată în  Registrul Comerţului sub nr. J25/1812/1994, având cod fiscal nr. 6752916, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

– Bunul imobil aflat in garantia creditorului Kruk Romania SRL: – teren intravilan in suprafata de 42000 mp din acte si 42141 mp masurata, numar C.F. 50182 situat în com. Izvoru Bârzii, nr. cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. cadastral 70/24.11.2000 la pretul de 83.600,00 euro (exclusiv TVA)(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil *teren intravilan* descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.1168/101/2010.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 05.03.2020 orele 1500.

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna pana la data de 04.03.2020 orele 17.00 o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500 lei. Cont unic de insolvență: RO77 CECE MH01 01RO N009 3760 deschis la CEC Bank Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 0752819051, 0742592183, tel./fax : 0252354399, respectiv din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro