Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Unic Trans SRL

Debitorul SC Unic Trans SRL cu sediul social in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Brancoveanu, nr. 12, bl. 3, sc. 2, ap. 1, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 1817880, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/682/2005, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 10387/101/2010 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales in Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare la un pret diminuat cu 10% fata de pretul aprobat prin Hotararea Adunarii creditorilor din data de 15.09.2016:

-Bunul imobil *teren extravilan* situat in Dr. Tr. Severin, judetul Mehedinti, carte funciara 53734, numar cadastral 6798, a localitatii Dr. Tr. Severin, in suprafata de 10001,00 m.p., la un pret de pornire al licitatiei de 18000,00 euro ce se vor achita in lei la cursul BNR din ziua platii.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO32 RZBR 0000 0600 1382 6488 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin, pana la inceperea licitatiei a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini.

Relatii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.