Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Nisa Construct SRL

Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin str. Carpați, nr. 39B, judeţul Mehedinţi, înregistrată în  Registrului Comerţului sub nr. J25/381/2003, având cod fiscal nr. 15754320, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 8262/101/2012 – Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate cu 75% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare urmatoarele bunuri mobile:

 – Microbuz Mitsubishi L300 – 1 buc  la pretul de 485,00 lei fara TVA

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0752819051, tel./fax : 0252354399.