Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Expert Group SRL

Debitorul SC Expert Group SA cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 8, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 11580043, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/74/1999, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 2696/101/2010 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un preţ diminuat cu 64% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare:

-Bunul imobil *teren intravilan în suprafață totală de 10136 mp, împărțit în 18 parcele cu suprafețe cuprinse între 446,68 mp. și 815,05 mp, în bloc, situat în localitatea Popeşti Leordeni, str. Leordeni, jud. Ilfov, nr. cad. 3954, tarlaua 4/1, parcela 9* la preţul de 255420,00 euro (pret ce se va achita in lei la Cursul BNR din ziua plății).

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 252/F din data de 26.05.2010 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.2696/101/2010 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc în Municipiul Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 7, ap. 2 bis, sector 1 în data de 16.03.2015 orele 14,00.

Participarea la ședința de licitaţie este condiţionată de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini. Nr.Cont RO96 RZBR 0000 0600 0640 2702.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Expert Group SA Dr.Tr.Severin este: RO96 RZBR 0000 0600 0640 2702 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 16.03.2015 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 13.03.2015 orele 17,00 la adresa menționată anterior respectiv loc.Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi pe email:office@consultant-insolventa.ro sau pe fax 0252/354399.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege

Relaţii suplimentare la tel.: 0752819051, 0742592183, fax: 0252354399 email: office@consultant-insolventa.ro sau la biroul lichidatorului din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.