Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Expeditrans SRL

Debitorul SC Expeditrans SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Chișinău, nr. 5, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/155/1998, având cod de identificare fiscală nr. 1049898, aflată în procedura de faliment dosar nr. 6164/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

 

Bunul imobil aflat in garantia creditorului BRD SA cu rangul I, * Proprietate imobiliară – teren intravilan concesionat și construcții de tip – hale depozitare și administrative situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Fier nr. 3, județul Mehedinți, Nr. CF vechi 7631, Nr. cadastral: 3115, Nr. topografic 50882 *, la pretul de pornire a licitatiei de 26.250,00 euro exclusiv T.V.A.(ce se va achita in lei la cursul BNR din ziua platii)

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * imobiliară – teren intravilan concesionat și construcții de tip – hale depozitare și administrative situate in loc. Dr. Tr. Severin, str. Fier nr. 3, județul Mehedinți, Nr. CF vechi 7631, Nr. cadastral: 3115, Nr. topografic 50882*, o reprezinta sentinta nr. 1088/F din data de 12.12.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.6164/101/2012.

 

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de  30.01.2018 orele 13:oo.

 

  • Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la Piraeus Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin
  • Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.