Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Eddisimo Commerts SRL

Debitorul SC Eddisimo Commerts SRL cu sediul social în sat Becicherecu Mic (comuna Becicherecu Mic), nr.322, judeţul Timis, cod identificare fiscală 22643813, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J35/3962/2007, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 9882/30/2013 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. George Popescu, cu sediul în localitatea Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14 judeţul Timiș, scoate la vânzare la preţuri diminuate cu 50% faţă de raportul de evaluare următoarele bunuri mobile:
– Sistem alarmă – video – 46,50 lei;
– Casă marcat DATECS MP55 – 21,00 lei;
– Cântar Partner UWE model OAP15 – 35,00 lei;
– Corp de iluminat cu 4 neoane – 55,00 lei;
– Calorifere oţel – 112,50 lei;
– Cabină duş + corp lavoar şi mască – 166,00 lei;
– Navete ambalaj bere cu 24 sticle – 10,50 lei;
Valoarea nu include T.V.A.

Licitaţia va avea loc în localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14 judeţul Timiș în data de 10.07.2014 orele 12:00.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Banca Transilvania Timişoara, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei și achiziţionarea caietului de sarcină în sumă de 100 lei, în funcţie de bunul achiziţionat. Cont lei : RO19BTRLRONCRT0236062201.
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să depună oferte de cumpărare.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0745267676, 0256220827 sau la sediul lichidatorului din loc. Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, judetul Timiș.