Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC C&C MH CONFORT SRL

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/460/2005, având cod de identificare fiscală nr. 17044001, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL (succesor de drept a Cabinet Individual de insolvenţă Popescu Emil), cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunuri mobile – autorurisme- diminutate cu 40% față de preturile stabilite prin raportul de evaluare:

 1. Peugeot Partner B66CYZ, an fabricatie 2007 – pret de pornire licitatie 1620,00 euro echivalentul a 7140,00 lei;
 2. Dacia Logan MH19CNF, an fabricatie 2006 – pret de pornire licitatie 600,00 euro echivalentul a 2640,00 lei;
 3. Dacia Drop Side MH14CNF, an fabricatie 2003 – pret de pornire licitatie 660,00 euro echivalentul a 2880,00 lei;
 1. Bunurile mobile mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare).
 2. Bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare).
 3. Bunurile mobile obiecte de inventar conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare EXA/4/11.01.2014).
 4. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 218/24.08.2016).
 5. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 219/29.08.2016).
 6. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 220/29.08.2016).
 7. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 222/29.08.2016).
 8. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 219/29.08.2016).
 9. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 220/29.08.2016).
 10. Bunurile mobile obiecte de inventar si mijloace fixe conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc. 1, ap. 2, judetul Mehedinti sau la sediul debitoarei SC C&C MH Confort SRL din localitatea Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu 100% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 222/29.08.2016).

Preturile nu includ TVA

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.

Licitaţia va avea loc saptamanal, în fiecare zi de joi în aceeiaşi locaţie, respectiv Dr. Tr. Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi şi aceeiaşi oră, respectiv orele 14:oo.

– Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

 

« 1 of 4 »