Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

SC Anicos Company SRL Licitatie 18.10.2017

Debitorul SC Anicos Company SRL cu sediul social în localitatea Vânju Mare, str. Republicii nr. 91, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 22495776, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/580/2007, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 8446/101/2010* – Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar asociat prin contract: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un preţ diminuat cu 65% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare:

activul *Fabrică de confecţii* compusă din teren intravilan in suprafata de 5652 mp nr. cadastral 50202,  hală producţie si depozit materiale cu o suprafat construita de 1782,51 mp si suprafaţă utilă de 3339,91 m.p. nr. cadastra 50202 –C1, remiză p.s.i. cu o suprafata construita de 125,86 mp si o suprafaţă utilă de 105,12 m.p. nr. cadastral 50202 –C2, bazin de apă cu o suprafaţă construită de 101,43 m.p. si o suprafata utila de 84,11 mp nr. cadastral 50202-C3, centrală termică cu o suprafata construita de 106,89 mp si o suprafaţă utilă de 95,09 m.p. nr. cadastral 50202 –C4, situat în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi, fiind inscris in Cartea Funciara sub numarul 50202 Vanju Mare (nr. CF vechi 30).

Preţul de pornire al licitaţiei este de 108885,00 euro exclusiv TVA echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii  

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 18.10.2017 orele 1300. Cont deschis la Banca Transilvania Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO89BTRL02601202J96730XX.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 522 din data de 07.10.2011 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 8446/101/2010*.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 1000 lei pana pe data de 17.10.2017 orele 17.00.

Nr. cont RO89BTRL02601202J96730XX deschis la Banca Transilvania Suc. Dr. Tr. Severin.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0756482035 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, judetul Mehedinti.