Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Alchim SRL

           

Debitorul SC Alchim SRL cu sediul social in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Orly, nr. 39, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 14121509, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/149/2001, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 7388/101/2008 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales in Municipiul Drobeta Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, vande bunul imobil:

Activ functional Moara de cereale compusa din: cladire moara in suprafata de 643,79 m.p., teren curti constructii in suprafata de 1703 m.p situata in localitatea Rogova numar cadastral 212, 212/A, selector MST – 5 bucati, tensiune 380V, capacitate 500 kg/ora d.c. 3 pentru grau si 2 pentru porumb, cantar cu o capacitate 500 kg, produs de Balanta Sibiu, snec transportor destinat transportului din vrac cereale, poate alimenta benzi transportoare, tensiune 380V, cernator faina 8 compartimente, 1T/h, cernator faina tensiune 380V, 300 kg/h, buncar pentru depozitare faina, capacitate 5 to., transport gravitational de cereale cu aer comprimat, transport pneumatic de cereale fara spargere de boabe – la un pret de pornire a licitatiei de 180371,00 lei.
Preturile nu sunt afectate de T.V.A.
Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunului imobil *activ moara* descrisa anterior, o reprezinta sentinta nr. 81 din data de 09.02.2009 de deschidere a procedurii de faliment.
Informam toti ofertantii care vor sa participe la sedinta de licitatie faptul ca sunt obligati sa depuna o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei si sa achizitioneze caietul de sarcini. Cont:RO57 RZBR 0000 0600 1113 2639 deschis la Raiffeisen Bank Dr.Tr.Severin.
Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.
Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7A, judetul Mehedinti, tel:0752819051, 0742592183, fax:0252354399 sau la adresa de email:office@consultant-insolventa.ro.