Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Proprietate imobiliara Tamina 2003

Debitorul SC Tamina 2003 SRL cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Gh. Ionescu Şişeşti, nr. 45, bl. IA3, sc. 3, ap. 12, judeţul Mehedinţi, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J25/92/2003, cod identificare fiscală 15251701, aflată în procedură de faliment în dosar nr. 6068/101/2011 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, cu sediul profesional ales în localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare :

– Bunul imobil – proprietate imobiliară de tip mixt rezidenţial – productiv – teren şi casa – aflată în localitatea Dr. Tr. Severin str. Walter Mărăcineanu, nr. 81, jud. Mehedinţi, teren in suprafata de 1191 mp, casa cu regim de inaltime P+M cu Aria construta de 279.50 mp, Arie desfasurata de 302.95 mp si Aria Utila de 224.98 mp, CF 52544, CF vechi 15936, nr. cadastral 7476, la preţul de 49530,00 euro fara T.V.A.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la banca, până la data începerii licitaţiei, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire a licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini.

Relaţii la telefon 0742592183 sau 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din localitatea Hinova, str.Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi.