Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica PFA Tomescu – utilaje agricole

Debitorul M. Florin Tomescu Persoana Fizica Autorizata, cu sediul în sat Rogova, com. Rogova str. Principala nr. 572 jud. Mehedinti, cod identificare fiscală 27865306, înmatriculat sub nr. F25/1141/2010, aflat  în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosarul nr. 4111/101/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare urmatoarele bunurile mobile:

– plug 3 brazdare la pretul de 1.990,00 lei

-masina erbicidat 600 le la pretul de 2.490,00 lei

-grapa cu discuri de 3.2 m la pretul de 4.355,00 lei

-semanatoare sup 29 bp la pretul de 15.225,00 lei

Preturile nu includ TVA.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobil descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.68/2017 din data de 22.11.2017 ,de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4111/101/2017.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 18.02.2020 orele 1500.

 

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna pana la data de 17.02.2020 orele 17:00 o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 100 lei.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 0752819051, 0742592183, tel./fax : 0252354399, sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro