Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Sedinta adunarii creditorilor debitorului SC Irinamircom Invest SRL – 31.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar: 8227/101 anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător-sindic: Adrian Curelea

Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la data de 31.03.2015, ora 1400 la sediul administratorului judiciar situat în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi şi are ca ordine de zi:

  1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Irinamircom Invest SRL (conform art. 58 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței);
  2. Confirmarea administratorului judiciar al debitoarei SC Irinamircom Invest SRL (conform art. 45 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței) şi stabilirea retribuţiei acestuia