Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica terenuri zona Bucovina, SC Tantal Company SRL

SC TANTAL COMPANY SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, CUI 8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/240/1996, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 9708/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI RO 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI RO 21146590, nr. înregistrare RFO II – 0213, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive, în pași urcători, în condiţiile Legii nr. 85/2006, următoarele bunuri imobile:

 

Nr. crt. Denumi bun imobil Locaţie CF nr. Valoare EURO (fără TVA) Valoare LEI (fără TVA)
1 Teren intravilan arabil 1.250 mp Timişoara, intersecţia străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea 433893 Timişoara 90.500 403.500
2 Teren intravilan arabil 1.250 mp Timişoara, intersecţi a străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea 433892 Timişoara 90.500 403.500
TOTAL 181.000 807.000

 

 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt : Încheierea nr. 2587 din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II – Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 9708/30/2012, prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL în procedura generală de faliment și Procesul verbal nr. 1603/23.11.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC TANTAL COMPANY SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 23.11.2017 a aprobat tipul, metoda de valorificare, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, pentru vânzarea activelor menționate anterior, aflate în averea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 02.02.2018 orele 1600.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO69 CARP 0360 0083 8313 RO01 deschis la Patria Bank, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei fără TVA.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 02.02.2018 să depună declarația de acceptare a regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice, declarație cu privire la adresa de corespondență, email, nr. telefon, nr. fax, oferta de cumpărare, declarație de acceptare a caietului de sarcini,  actele prevăzute în cuprinsul regulamentului de vânzare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației, la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.    În situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va efectua la cursul Ron/Euro afişat de BNR la data constituirii acesteia.          Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atat la constituirea garanţiei cât și la restituirea acesteia.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.