Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica teren intravilan – categoria de folosinta Helestee si Balti

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehedinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul aprobat conform hotararii adunarii creditorilor din data de 09.08.2017, urmatorul bun imobil – aflat in garantia ANAF:

 

  • teren intravilan – categoria de folosinta HB (Helestee si Balti) situat in loc. Ghiroda, zona Nufarului,  jud. Timis in suprafata de 1550 mp – CF 405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr. CF vechi 6041, la pretul de pornire a licitatiei de 83.500 EURO.

 

Valorile nu contin TVA. Pretul se va plati in lei la cursul BNR din ziua plății.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de  28.08.2017 orele 13:oo.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini in suma de 300 lei +TVA cu cel putin 2 ore inainte de ora de incepere a licitatiei publice. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi.