Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA sc recisev plast mijloace fixe

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/169/2011, având cod fiscal nr. 28399034, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul diminuat cu 50% fata de pretul stabilit de creditorul BRD:

 

– Masina de macinat mase plastice Shredder JB/T8680

Preţul de pornire a licitaţiei este 86211,00 lei, preț neafectat       de T.V.A.

 

  • Moara de macinat mase plastice Shredder Amis Zerma

Preţul de pornire a licitaţiei este 128893,50 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

  • Extruder suflare polietilena Ruian Jinda SJ 700

Preţul de pornire a licitaţiei este 52373,00 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

  • Echipament confectionare ambalaje pe role Ruian Jinda GBDR 700

Preţul de pornire a licitaţiei este 35191,50 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

  • Echipament confectionare ambalaje primare GBDR 900

Preţul de pornire a licitaţiei este 42595,00 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

  • Echipament de imprimare flexografica polietilena RuianJinda YT-4- 600

Preţul de pornire a licitaţiei este 22066,20 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

  • Masina de confectionat clisee flexografice Saizhou XU N300T

Preţul de pornire a licitaţiei este 5573,50 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * Mijloace fixe * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 10.10.2018- orele 12:00.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL Drobeta Tr. Severin este: RO26 CARP 0260 0103 4072 RO01 deschis la Banca Carpatica Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 10.10.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș,