Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA sc recisev plast deseuri

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Padeș, nr. 6, jud. Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/169/2011, având cod fiscal nr. 28399034, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:

– DESEURI AMESTEC AMBALAJE in cantitate de 126.540 de kg .

Preţul de pornire a licitaţiei este 49.825,50 lei, preț neafectat de T.V.A.

  • DESEU FOLIE AMESTEC EWC in cantitate de 66.500 de kg.

Preţul de pornire a licitaţiei este 31.770,00 lei, preț neafectat de T.V.A.

  • DESEU PE EWC in cantitate de 68.480 de kg

Preţul de pornire a licitaţiei este 53.928,00 lei, preț neafectat de T.V.A.

  • DESEU PP EWC in cantitate de 9.840 de kg

Preţul de pornire a licitaţiei este 7.749,00 lei, preț neafectat de T.V.A.

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * stoc de marfa * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 10.10.2018 orele 1400.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 10.10.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.