Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA sc recisev plast bunuri imobile

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în  Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF:28399034, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, scoate la vânzare:

– Proprietate imobiliara SPATIU COMERCIAL DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand  numar cadastral 200125-C1-U1 la preţul de 108700 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A).

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * proprietati imobiliare * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 20.07.2020 orele 1200.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL este: RO11BRMA0999100083881619 deschis la Banca Romaneasca SA cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.;