Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA sc ortoptimed 18.07.2016 casa carol I

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr. 8347596, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

proprietate imobiliară de tip rezidenţial casă cu regim de înălţime S+P în suprafaţă construită de 467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 339.47 mp formată din subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării in suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren aferent construcţiei de 758,00 mp situată în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, CF nr. 52433

Preţul de pornire al licitaţiei diminuat cu 15% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare este de 975.375,00 lei fara TVA.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară de tip rezidenţial * descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 18.07.2016 orele 1400.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Ortoptimed SRL Drobeta Tr. Severin este: RO30 WBAN 2511 0000 2650 1024 deschis la Intesa Sanpaolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin.

  • Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 18.07.2016 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 15.07.2016 orele 16,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. Nicolae Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676