Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

LICITATIE PUBLICA sc ortoptimed casa carol I – 18.02.2020

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr. 8347596, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

proprietate imobiliară de tip rezidenţial compusa din casă cu regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă construită de 467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 339.47 mp formată din subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării in suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren in suprafata de 758,00 mp, situată în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi;  Carte Funciara nr. 52433 – Dr. Tr. Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476.

Creditori bugetari prioritari : Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – AJFP Mehedinti, conform Deciziei penale nr. 751/17.05.2018 pronuntata in dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.

Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD, prin reprezentant  Asset Recovery Debts SRL (succesor de drept a Intesa Sanpaolo Bank – Sucursala Dr. Tr. Severin)

Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 918.000,00 lei, pret neafectat de TVA.

Pretul de vanzare este diminuat cu 20% față de prețul initial (al primei licitatii), stabilit prin hotararea adunarii creditorilor din data de 07.11.2019.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară de tip rezidenţial * descris anterior:

-decizia penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.

– sentinta nr. 21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data de 06.02.2019 in dosarul nr. 5772/101/2013/a51.

– sentinta nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti ;

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 18.02.2020 orele 1100.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Ortoptimed SRL Drobeta Tr. Severin este: RO11 BRMA 0999 1000 8382 9142 deschis la Banca Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr. Severin.

  • Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 18.02.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 17.02.2020 orele 17,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Precizăm faptul că bunul imobil descris mai sus se vinde conform dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei – “Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.

 

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.