Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie Publica SC Fane Construct SRL

Subscrisa SC Fane Construct SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Pecica, nr. 539, jud. Arad, CUI 18437637, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J2/381/2006, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 5099/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF 31215824, numit prin Încheierea civilă nr. 102 din data de 20.04.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5099/108/2016/a1, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, pornind de la prețul de evaluare la care se adaugă TVA, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:

Nr. crt. Denumire bun mobil Descriere Stare tehnică Buc. Preț/buc. – LEI –
1 Cazan lemne 50 kw, 10 ani vechime defect 1 402
2 Betonieră 220 L 10 ani vechime funcțional 1 324
3 Frigider Arctic 10 ani vechime funcțional 1 159
4 Hotă Bucătărie 10 ani vechime funcțional 1 68
5 TV Watson TV Led Slim, diagonală 60, 4 ani vechime funcțional 1 96
6 Mașină de spălat automată Wirlpool AWM 245-600, 10 ani vechime funcțional 1 187
7 Boiler apă caldă boiler marca Tesy, 80l, 1800w, 5 ani vechime funcțional 1 499
8 Tăietor pavaj 5 ani vechime funcțional 1 67
9 Ciocan demolator Bosch 1800W, 10 ani vechime funcțional 1 197
10 Laptop HP seria CNF 720200X, 10 ani vechime funcțional 1 229
11 Polizor Hitachi Kaki G2 ST, 4 ani vechime funcțional 1 59
12 Motocoasă Hitachi 4 ani vechime defect 1 46
13 Ciocan Rotopercutor Panzer marca Panzer Magnesium 1250W, 3 ani vechime funcțional 1 62
14 Autoturism Opel Astra Opel Astra Caravan, 1.7 DTI, an 2003, nr. omologare ABPE1V1J12I11E3, nr. identificare WOLTGF353217928, 1686 cmc, motor tip Y17DT, nr. 0648529, motorină, culoare gri, km. estimați 350.000, nr. înmatriculare BH03GVL, CIV F373907 defect 1 3147

Pasul de creștere a a prețului strigat, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se stabilește la 5% din valoarea ultimului preț strigat, până când se constată că nu se mai înregistrează nicio supraofertă a ultimului preț strigat.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 319/22.09.2016 pronunţată de către Tribunalul Arad, în dosarul nr. 5099/108/2016 prin intermediul căreia se dispune deschiderea procedurii simplificată de insolvență a debitoarei și Procesul verbal din data de 17.03.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului. Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de regulamentul de vânzare al bunurilor aflate în averea debitoarei.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 04.07.2017 orele 16:00.

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi:

– să depună o garanţie reprezentând 5% din valoarea de evaluare a bunurilor pentru care își depune oferta de cumpărare, în contul de lichidare al debitoarei deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO24 BTRL RONC RT03 7222 7801,

Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună : copie cf. cu orig. de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului, declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că societatea nu se află în insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Ofertanții persoane juridice străine trebuie să depună : documentele firmei privind actul de înmatriculare în țara de origine, copie tradusă în limba română, traducere legalizată de biroul notarial din România, declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că societatea nu se află în insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, atestată de un avocat sau certificată la notar, cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună : copie de pe actul de identitate, originalul se va prezenta la comisie pentru confruntare,  cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 04.07.2017 să depună documentele precizate anterior, în plic sigilat, până în ziua licitației, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. La data, ora și locul indicate în anunțul publicitar, ofertanții care au depus documentele prevăzute în regulamentul de vânzare, în plic sigilat, sunt invitați să participe la deschiderea plicurilor, ce vor fi inventariate și consemnate în procesul verbal. Urmare a desigilării plicurilor și inventarierii actelor, se va anunța public care sunt cererile de intenție. Potențialii ofertanți care nu au depus garanția de participare și documentele solicitate vor fi descalificați, consemnându-se despre aceasta în procesul verbal. Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.