Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica, parti sociale detinute la Aquaris Crivaia SRL

SC HYDRO-ENGINEERING SA, cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, aflată  în procedura de reorganizare în dosar nr. 5911/115/2013 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare: imobilizările financiare în număr de 55.597 reprezentând o cotă de participare de 49,88425510%, sub formă de părți sociale deținute de SC Hydro – Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL în valoare de 2.311.309 lei. Titlurile executorii în baza cărora administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului descris anterior, sunt: Decizia civilă nr. 742/A din data de 21.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 5911/115/2013/a6 și Procesul verbal nr. 2198/03.03.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Hydro-Engineering SA. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 03.03.2016, a aprobat Regulamentul de vânzare a imobilizărilor financiare în număr de 55.597 reprezentând o cotă de participare de 49,88425510%, sub formă de părți sociale, deținute de SC Hydro-Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL.

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 17.08.2016 orele 1200.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la Banca BRD, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 250,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 17.08.2016 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 17.08.2016 orele 11,00 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al administratorului judiciar, telefon 0745267676, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.