Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică mijloace fixe

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 25.140 lei + TVA.

Valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor fixe descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1290 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Procesul-verbal nr. 764/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4221/09.03.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, propus de lichidatorul judiciar.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 29.03.2021, ora 12:00, iar în cazul în care mijloacele fixe nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 05.04.2021, ora 12:00, respectiv în data de 12.04.2021, ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor fixe să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.         

Relaţii la la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.