Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – echipamente din industria textilă

GELA TEXTIL CONF SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Călărași, str. Prelungirea București, camera 2, bl. I 39, sc. 1, etaj parter, ap. 2, jud. Călărași, având CUI RO 36661771, înregistrată la ORC sub nr. J51/500/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă în valoare totală de 22.032,00 lei + TVA, din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, la următoarele prețuri de pornire în licitație publică:

Nr. Crt.DenumireModelPreț de pornire – 90% din valoarea de piață (exclusiv TVA)
LEI
1Generator cu 2 mese de călcatDX-41,206 lei
2Mașină de cusut nasturiLS-T3731,665 lei
3Generator cu 2 fiarePLUTONE 20092,745 lei
4Masă de călcat cu mânecarBR/A-SXD1,233 lei
5Generator 2FFB/F1,701 lei
6Presă termocolatSR-6004,797 lei
7Masă de călcat cu mânecarSXD1,233 lei
8Masă de călcat cu mânecarSXD1,233 lei
9Generator cu 2 fiarePLUTONE 20092,439 lei
10Masă de călcat cu mânecarSXD1,233 lei
11Generator 2 posturiFB/F2,547 lei

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 220/23.12.2020, întocmit de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, sunt: Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, Procesul-verbal nr. 546/16.02.2021 publicat în BPI nr. 3026/18.02.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 16.02.2021, ora 11:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.04.2021, ora 14:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.04.2021, 27.04.2021, 04.05.2021, respectiv în data de 11.05.2021, ora 14:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.