Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie Publica Competent Serv din data de 12.12.2019

Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunuri:

 

 

Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in loc. Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la pretul de  189.703,00  EURO  formata din:

  • Teren intravilan in suprafata totala de 16833 mp. nr. cadastral – 50145 ;
  • Ateliere (2buc.) cu o suprafata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1;
  • Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2;
  • Birou si Loborator cu o suprafata construita de 297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3;
  • Sopron cu o suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral 50143-C4;
  • Magazie cu o suprafata construita de 87,35 mp

 

 

Apartament cu 2 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 35,82 mp, o suprafata construita de 43,5 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la pretul de 23.630 EURO  

         

          Apartament cu 3 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 43,73 mp, o suprafata construita de 54,34 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la pretul de 26.775 EURO  

         

Bunurile imobile descrise anterior sunt diminuate cu 15% fata de pretrile stabilite prin rapoartele de evaluare depuse la dosarul cauzei si se afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta LTD),  cu rangul I conform contract de ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca Alexandra si contract de cesiune creanta.

 

Teren  intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti (intre str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand  numar cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la pretul de  80.554,50 EURO , pret diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare.

 

Preturile nu includ TVA.(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plati)

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 12.12.2019 orele 1400.

 

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 1000 lei pana pe data de 11.12.2019 orele 17.00. Nr. cont: RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca Romaneasca.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

In masura in care creditorul urmaritor doreste sa achizitioneze bunurile afalate in garantia acestuia rang I, in cuantumul creantei acesta va fi obligat la plata cheltuielilor de procedura dupa cum urmeaza:

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil Apartament cu 2 camere situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti                                            – 27.270,07 lei

 

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil Apartament cu 3 camere situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti                                            – 30.891,08 lei

 

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil  Proprietatea imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud Mehedinti                                                                           – 218.872,59 lei

 

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.