Law Insolventa insolvent grafice Licitatie publica SC Stigo SRL Licitatie publica Lin Trans

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Stigo SRL

Debitorul SC STIGO SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Dumitru Gheata nr. 6, bl. CPL, sc. 1, et.2, ap.28, judeţul Mehedinţi, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/389/2003, cod indentificare fiscală C.U.I. 15772360,  aflată în procedura de insolvență dosar nr. 4781/101/2017 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. * AUTOUTILITARA N1 PEUGEOT PARTNER, nr. inmatriculare (MH-55-NOV)*, culoarea alb, an fabricatie 2011, serie sasiu VF3GC9HWCBN511595, serie motor 0109765, cod omologare BFPE531411U31E4, capacitate cilindrica 1560 cmc, la pretul de 1.246 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 22.11.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 4781/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 30.07.2018, orele 14:oo.

 

           

         

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Banca Comerciala Romana – Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO73RNCB0179034562350001.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie publica Lin Trans

Debitorul SC Lin Trans SRL in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 24585905, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil la pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

 

  1. *AUTOTURISM M1 BMW 530 xd (MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  la pretul de 1.970 Euro – exclusiv TVA (echivalentul in lei la pretul BNR din ziua platii).

 

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 601/2015 din data de 09.12.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

 

          Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 22.05.2018 orele 12:oo.

         

 

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in valoare de 200 lei.

Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO28 CARP 0260 0092 9828 RO01.

 

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

 

Licitatie Publica C&C MH Confort Izo Oil

Debitorul SC Izo-Oil SRL cu sediul in Timisoara, str. Enric Baader nr. 13, jud. Timiș, J35/1438/2003, CUI 15512777 aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite dosar nr.  5083/30/2014 pe rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator judiciar societatea profesională de insolvență Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiș SPRL cu sediul ales in Mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș scoate la vânzare în cotă de ½ fiecare societate din bunurile descrise mai jos respectiv debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehedinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile de insolvență Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare în cotă de ½ fiecare societate din urmatoarele bunuri imobile:

 

1.- imobil înscris în CF nr.402828 Orţişoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2522 nr. cadastral/nr. topografic CAD: 5002/4/1/1/d, nr. cadastral 402828, constând din teren intravilan, categorie de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 2669 mp, respectiv nr. cadastral/nr. topografic CAD: 5002/4/1/1/d constând din hală de producţie P+1E cu destinaţia construcţii industriale şi edilitare, situată administrativ în Orţişoara, jud. Timiş.

2.- imobil înscris în CF nr.400931 Orţişoara provenită din conversia de pe hârtie a CF 2521 nr. cadastral/nr. topografic Top: 5002/4/1/1/c, nr. cadastral 400931 constând din teren categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 2654 mp, respectiv nr. cadastral/nr. topografic CAD C1 5002/4/1/1/c constând din hală de producţie P+1E cu destinaţia construcţii industriale şi edilitare, situată administrativ în Orţişoara jud Timiş.

3.- imobilul înscris în CF nr.406799 Orţişoara provenită din conversia de pe hârtie a CF 2520 nr. cadastral/ nr. topografic Top: 5002/4/1/1/b, nr. cadastral 406799 constând în teren intravilan, categoria de folosinţă altele, în suprafaţă de 1500 mp situat administrativ în Orţişoara Jud Timiş.

4.- imobilul înscris în CF nr.406778 Orţişoara, provenită din conversia de pe hârtie a CF 2519 nr cadastral / nr. topografic Top: 5002/4/1/1/a nr. cadastral 406778 constând din teren categoria de folosinţă altele în suprafaţă de 25008 mp, respectiv nr. cadastral / nr topografic CAD C1 5002/4/1/1/a constând din batal cu destinaţia construcţii industriale şi edilitare situat administrativ în Orţişoara jud. Timiş.

Prețul de începere a licitației este de 260.720,00 lei exclusiv TVA, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii (preț diminuat cu 60% față de prețul stabilit prin raportul de evaluare)

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, incheierea vivilă nr. 2208 dind ata de 19.09.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 5086/30/2014 și decizia nr. 266/17.11.2015 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 9465/101/2012/a14.

Licitaţia va avea loc în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti la data de  05.11.2019 orele 12:oo

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.RO54BRDE260SV42893862600 avand ca beneficiar SC C&C Mh Confort SRL și cont deschis la Alpha Bank SA sub nr. RO63BUCU103223534164 având ca beneficiar SC Izo-Oil SRL .

Precizăm faptul că se va plăti ½ din cațiunea de 10% în conturile indicate.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax 0356467580, 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:stefania.nichita@insolventa.ro, office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi.