Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile (motocositoare, ciocan rotopercutor, betonieră Limex, centrală termică, freză lemn, etc.)

ADIVASDO PROD IMPEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin,CUI 17677305, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/570/2005, aflată în procedura simplificată de insolvență, în dosarul nr. 2038/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, respectiv conform Deciziei civile nr. 582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a3, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri mobile la valoarea totală de 7.204,00 lei la care se adaugă TVA (reprezentând 80% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare).

Licitaţiile publice vor avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș în data de 31.03.2021, 07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021 și 28.04.2021 la ora 10:00.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva averii debitorului Adivasdo Prod Impex SRL SRL, Decizia civilă nr. 582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a3, prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Adivasdo Prod Impex SRL practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, respectiv Procesul-verbal nr. 4416/24.12.2020 publicat în BPI nr. 21959/24.12.2020, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Adivasdo Prod Impex SRL SRL a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, propus de către lichidatorul judiciar.

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei publice în contul unic de insolvență al debitorului Adivasdo Prod Impex SRL (CUI 17677305), deschis la Banca Transilvania, Cont RON cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, respectiv să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 50,00 lei + TVA (contravaloarea caietului de sarcini se va achita în contul contul unic de insolvență al debitorului cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001).

Invităm pe toți cei care doresc să participe la şedinţele de licitaţie publică să depună oferta de achiziție și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini, cel târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086, tel./fax: 0256220827; site www.consultant-insolventa.ro.