Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

MG-BAU Renovari SRL

 1. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.03.2021
 2. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 05.04.2021
 3. Anunț de licitație publică 80% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 4. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 28.02.2021
 5. Anunț de licitație publică 90% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 6. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 15.02.2021
 7. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen fond 28.01.2021
 8. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.12.2020
 9. Anunț de licitație publică 100% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 10. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 28.12.2020
 11. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovari SRL din data de 17.12.2020, ora 10.00
 12. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 17.12.2020
 13. Anunt privind depunerea raportului de evaluare privind bunul mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovari SRL
 14. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.11.2020
 15. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovari SRL din data de 06.11.2020
 16. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.10.2020
 17. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-Bau Renovari SRL in data de 06.11.2020
 18. Supliment la raport intocmit in temeiul art. 97 din Legea nr. 85-2014 privind debitorul MG-Bau Renovari SRL
 19. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-BAU Renovari SRL din data de 28.10.2020
 20. Tabel definitiv de creante intocmit impotriva averii debitorului SC MG-Bau Renovari SRL
 21. Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Seda Invest SRL
 22. Raport cu privire la ordinea de zi a Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-BAU Renovari SRL din data de 28.10.2020
 23. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-Bau Renovari SRL in data de 28.10.2020
 24. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen fond 08.10.2020
 25. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.08.2020