Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor SC Expert Group SA – 04.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 2696/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 04.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea diminuării prețului de vânzare al bunului imobil *teren intravilan în suprafață totală de 10136 mp, împărțit în 18 parcele cu suprafețe cuprinse între 446,68 mp. și 815,05 mp, în bloc, situat în localitatea Popeşti Leordeni, str. Leordeni, jud. Ilfov, nr. cad. 3954, tarlaua 4/1, parcela 9* din patrimoniul debitoarei SC Expert Group SA, cu 64% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare.
  2. Aprobarea ofertei financiare a societății profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL privind retribuția acesteia pentru procedura de insolvență a debitorului SC Expert Group SA.