Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul adunarii creditorilor SC Amores Com SRL – 09.06.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 7466/101 Anul 2013; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios şi Fiscal Administrativ; Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din. str. Zăbrăuțului, nr. 7A, Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi la data de 09.06.2015, ora 1400.

Aprobarea ofertei nr. 82/27.05.2015 a expertului evaluator Cojocaru C. Marian în vederea efectuării procedurii de evaluare pentru bunul imobil *spațiu comercial* situat în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 113B, județul Mehedinți din patrimoniul debitoarei SC Amores Com SRL.