Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Unic Trans SRL – 08.01.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 10387/101 Anul 2010; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a, Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Eugenia Tudor

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 08.01.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Analiza cererii formulate de către persoana juridică SC Repede SRL Dr. Tr. Severin și exprimarea unui punct de vedere privind plata bunului imobil *teren intravilan în suprafață de 204 mp situat în localitatea Dr. Tr. Severin*într-o perioadă de 6 luni.