Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Tamina 2003 SRL – 12.03.2015 ora 15.00

Date privind dosarul: Număr dosar 6068/101 Anul 2011; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Adela Barbu

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 12.03.2015, ora 1500.

Ordinea de zi:

Aprobarea diminuării preţului de vânzare pentru bunul imobil (proprietate imobiliară de tip mixt – productiv – teren şi casa) din proprietatea debitoarei SC Tamina 2003 SRL Dr. Tr. Severin cu 45% faţă de preţul stabilit prin raportul de evaluare.