Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor Debitorului SC Pan Ivor SRL – 24.02.2015 ora 10.00

Date privind dosarul: Număr dosar 7523/101 Anul 2014; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Camelia-Aurora Falcan

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 24.02.2015, orele 1400.

Ordinea de zi

– Aprobarea Raportului final și Situațiilor financiare finale ale debitorului SC Pan Ivor SRL Dr. Tr. Severin;

– Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitorului SC Pan Ivor SRL Drobeta Tr. Severin în conformitate cu art. 174 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență.