Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC Nisa Construct SRL – 12.02.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 8262/101 Anul 2012; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, adresa: str. Zăbrăuțului, nr. 7A, localitatea Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, la data de 12.02.2014 orele 1400.

Ordinea de zi

Aprobarea diminuării prețului de valorificare cu 25% față de de evaluare pentru bunurile mobile conform raportului de evaluare nr. 334/02.10.2014 din proprietatea debitoarei SC Nisa Construct SRL și continuarea expunerii pe piață prin organizarea unui număr de 5 licitații publice cu strigare la un interval de minim 2 săptâmâni între ele.