Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocatorul Adunarii Creditorilor debitorului SC MSL Frigomar SRL – 12.03.2015 ora 14.00

Date privind dosarul: Număr dosar 1321/101 Anul 2011; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Tavi Brandibur

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în data de 12.03.2015, ora 1400.

Ordinea de zi:

Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la raportul de evaluare pentru bunul mobil *Motocicleta Linhai, cu capacitatea de 275, serie motor 7001325, serie sasiu LL8ATW4W570C10624* din patrimoniul debitoarei SC MSL Frigomar SRL, precum și stabilirea metodei de vânzare.